Problemi se stalno postavljaju pred nas, oni koji se tiču odnosa sa nekim, koji se tiču posla, života, svih onih medjuveza koje zasigurno vode ka povremenim konfliktima.

Osoba koja je vizionar kroz ova mutna vremena prolazi lakše, komotnije i brže nego konfliktna osoba. I glas koji je tih, i glas koji je dreka, podjednako se dobro čuju.

Kako se polako pomerate ka vizionarskom životu, počinjete i da uočavate problem koji se najavljuje samo šapatom. Jer suptilno prilagodjavanje radi u prilog suptilnom rešavanju problema.

Ukoliko nastavite da problem uočavate onda kada se najavljuje drekom, vikom, glasno, znajte da će posle toga uslediti i traumatičan dramatičan način života.

 

                                                                                     Dejvid Pond

 

 

Mnogi ljudi motivišu sebe tako što imaju suparnički pogled na život, kao na stalni test. Ideja koja ih vodi je je neprestana borba da budu iznad drugih, jer samo oni koji su u stanju da pobede sve u stanju su da opstanu. Uverenje da ako se previše opustimo i ljudima dozvolimo život i ljudi će nas "pojesti" je svakako nešto što motiviše da to ne dozvolimo ali, zar takvo uverenje i neiscrpljuje? Takav način razmišljanja nas primorava da stalno budemo na oprezu i budemo spremni na sledećeg protivnika. Previše je to nagonsko razmišljanje koje proističe iz donjeg nivoa svesti.

Kad podignete svoju svest na viši nivo ( vizionarski ), vama je primarna motivaciona snaga inspiracija, a ne energija iz součavanja sa izazovima. Zato se trebamo potruditi da ostanemo na višem nivou svesti i inspiracija će doći sama po sebi. To vam je kao ulazak u prazninu, posle čega otkrivate da to uopšte nije praznina.

Pokušajte da to živite. Morate da naučite da se pouzdate u nesuparnički pogled na život. Koliko dugo možete da živite bez besa i bez frustracije?  Koliko možete da u sebi ostanete u tački koja vam nudi mir? Koliko dugo možete da se ujutru budite sa kreativnim idejama koje animiraju vašu energiju, pre nego što je probude "neprijatelji" ili  problemi koje treba prevazići. To je teže nego što vam se čini jer ste u sebi izgradili mnogo uverenja koja vas drže na nižem ( nagonskom ) nivou svesti. 

Svako od nas je, i biće suočen u životu sa mnogim problemima koji zahtevaju snažan, intezivan odgovor. Pri tome nije reč da ne smemo nagonski reagovati, već o tome da ne smemo dopustiti da oni u nama vladaju. Naš moral i naš kodeks časti biće na iskušenju, to je čini se sastavni deo života, ali čovek može da se izbori za ono u šta veruje a da ne zauzima suparničku poziciju.