Trebamo imati motiv i znati šta je to što nas vodi u životu.

Kako je nevidljiva sila unutarnje pobude kada je aktivirana najvažnija stvar na svetu?

Impuls misli stvara emociju i ponekad koliko god da racionalno donosimo odluke kada se pojavi emocija sve se menja. 

Kako krenuti u akciju i to što sanjamo ostvarimo?

Misao ako ne spojimo sa nekim ciljem nećemo ga ni dostignuti. 

U porazu, kao i u popedi, moramo učiti. Ne može se ići napred ako se dozvoli da te poraz pogodi. 

U svakom porazu ja sam video deo slobode napisao je Milan Mladenović.

Kada te snadje problem na tvom putu ka nekom dostignuću trebaš reći: Ovde ću sigurno mnogo naučiti i mentalno počneš da tragaš za tom lekcijom. Bitno je mentalno stvoriti put do svog cilja. Sumnju i strah treba isključiti. Misli straha i sumnje su beskorisni jer nikad ne postižu ništa i vode samo neuspehu. Koliko god da motiv bude jak, ako se pojave sumnja i strah, nećemo postići ništa i nevidljiva sila koja te je pokrenula će nestati.

Volja je intelektualni faktor koja daje sposobnost da zadržite jednu ideju pored svih problema sa strane koji urlaju tražeći vašu svesnu pažnju. Volja vam daje sposobnost da zadržite svest o stvarima koji vam skreću pažnju, da bih mogli da ih odbacite.

"Ako treba da budem slobodan, onda to stvarno treba da budem JA, ne onakav kakav neko misli da treba da budem."

Ako želimo da naučimo više, moramo se družiti sa ljudima koji više znaju.

Svakodnevno učiti, radeći na sebi, ojačaćemo početni impuls koji će poput inicijalne kapisle kad problem dodje eksplodirati, ali, u željenom smeru. Tako će mo rešiti  problem ne skretajući sa puta, jer, ne može se osećati strah imati vere u isto vreme. Moramo se naučiti odvojiti od ideje koja nam kaže - ti to ne možeš.

Trebamo imati motiv i znati šta je to što nas vodi u životu.